Pieni veronkierto-opas

Tax evasion has been easy and legal in Finland since 2010. (Act 33 b § and added subsection 3, that the government bill HE 47/2009 clarifies.) Little tax evasion book (Pieni veronkierto opas 2015) teaches firsthand how holding companies can use income tax relief by changing salaries into dividends without doing any normal business practice. The tax administration statistics show that the tax-free income dividend in Finland for private persons in 2005 – 2013 is about 18 billion Euros in total.

http://www.hs.fi/nyt/art-2000002801955.html

http://www.kansanuutiset.fi/artikkeli/3314476-sarjakuvasta-veronkierto-oppia-kansalle

Verosuunnittelua, joksi veronkiertoa virallisesti nimitetään, voi harjoittaa Suomessa kiistattomasti lain suojaamana vuodesta 2010. (Laki 33 b § ja siihen lisättyä momentti 3, jota hallituksen esitys HE 47/2009 selventää.) Pieni veronkierto-opas (2015) näyttää kädestä pitäen, kuinka holdingyhtiöitä voi käyttää ansiotuloverotuksen keventämiseen muuttamalla palkat osingoiksi ilman normaalin yritystoiminnan harjoittamista. Verohallinnon tilastojen mukaan verovapaita osinkotuloja on maksettu Suomessa yksityisille henkilöille vuosina 2005 – 2013 yhteensä noin 18 miljardia euroa.

Online:  Pieni veronkierto-opas